04 Apr

Thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

Ngân hàng VietCombank

Ngân hàng VietComBank chi nhánh Nha Trang

Số tài khoản: 0581000610923

Tên tài khoản: Huỳnh Trọng Gia

Ngân hàng ACB

Ngân hàng ACB – PHÒNG GIAO DỊCH KIẾN THIẾT- QUẬN 9, TP. HCM

Số tài khoản : 187217469

Tên tài khoản: Huỳnh Trọng Gia

Share this