GÓI

Silver

85,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Gold

120,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Gold Plus

160,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Platinum

199,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Platinum Plus

260,000
VNĐ/ THÁNG

Dung lượng 800 MB 1500 MB 1900 MB 2500 MB 3700 MB
Băng thông 20 GB 35 GB 45 GB 60 GB 90 GB
Tên miền 1 1 2 3 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 2 3 5 7 10
My SQL 1 1 2 3 5
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 1.020.000 VNĐ 1.440.000 VNĐ 1.920.000 VNĐ 2.388.000 VNĐ 3.120.000 VNĐ