GÓI 

Gold

120,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI 

Gold Plus

160,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI 

Platinum

199,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI 

Platinum Plus

260,000
VNĐ/ THÁNG

Dung lượng 3000 MB 3800 MB 5000 MB 7400 MB
Băng thông 45 GB 55 GB 70 GB 100 GB
Tên miền 1 1 1 1
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 3 5 7 10
My SQL 1 2 3 5
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 1.700.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ