GÓI

Gold

120,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Gold Plus

185,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Platinum

235,000
VNĐ/ THÁNG

GÓI

Platinum Plus

295,000
VNĐ/ THÁNG

Dung lượng 2500 MB 3500 MB 5500 MB 8000 MB
Băng thông 45 GB 55 GB 70 GB 100 GB
Tên miền 1 1 1 1
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
SSL (Https)
My SQL 1 2 3 5
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 1.700.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ